Trà Chill Kombucha 1000ml

130.000 VND

Cho phép đặt hàng trước

Số lượng

Hoa quả tươi sạch, an toàn

Không chất bảo quản

Dịch vụ chuyên nghiệp đảm bảo

Không thuốc biến đổi gene

Nói với không hàng Trung Quốc

Giá cả cạnh tranh tốt nhất

Hoa quả tươi sạch, an toàn

Không chất bảo quản

Dịch vụ chuyên nghiệp

Không thuốc biến đổi gene

Hoa quả tươi sạch, an toàn

Giá cả cạnh tranh

Đánh giá

5/5

Sản phẩm bán chạy

129.000 đ
5/5
129.000 đ
5/5
540.000 đ
5/5
540.000 đ
5/5
540.000 đ
5/5
540.000 đ
5/5
480.000 đ
5/5
480.000 đ
5/5
520.000 đ
5/5
520.000 đ
5/5
299.000 đ
5/5
299.000 đ
5/5
599.000 đ
5/5
599.000 đ
5/5
46.000 đ
5/5
46.000 đ
5/5
0 đ
5/5
0 đ
5/5
40.000 đ
5/5
40.000 đ
5/5
45.000 đ
5/5
45.000 đ
5/5
30.000 đ
5/5
30.000 đ
5/5
25.000 đ
5/5
25.000 đ
5/5
40.000 đ
5/5
40.000 đ
5/5
40.000 đ
5/5
40.000 đ
5/5
40.000 đ
5/5
40.000 đ
5/5
Chọn một phiếu giảm giá có sẵn dưới đây