Quy trình sản phẩm hoa quả sạch Fuji

Hàng tháng hoa quả sạch Fuji (HQS Fuji) cung cấp hơn 100 tấn hoa quả cho toàn hệ thống tại miền Bắc với quy trình sản phẩm khắt khe và chuẩn mực hàng đầu.

Nhập khẩu hàng hóa

Nhập khẩu những sản phẩm từ những nước nông nghiệp tiên tiến, hàng đầu thế giới đều có các chứng từ đầy tủ nguồn gốc chất lượng như CO, CQ giấy kiểm dịch thực vật xuất khẩu... trước khi nhập vào kho

Hàng hóa nhập kho

Kho hàng rộng lên tới 200m2 với công nghệ tối ưu
hàng đầu thế giới - công nghệ bảo quản lạnh CAS

Vận chuyển và đưa vào hệ thống

Hàng hóa được vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến các cửa hàng thuộ hệ thống hoa quả Fuji và các hệ thống đại lý. Khi vận chuyển đến cửa hàng, hàng hóa sẽ được lọc thêm 1 lần nữa, loại bỏ những sản phẩm kém chất lượng trước khi đóng, bọc, bảo quản bằng ngăn mát tại cửa hàng.

Đăng ký nhận ưu đãi

    Chọn một phiếu giảm giá có sẵn dưới đây